Dzieci OnLine - Zabawa i Edukacja

Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Albumy
Blogi
Help-blog
Wiedza
Lektury
Pliki
Kontakt

Policyjny telefon zaufania: 0 800 156 032

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
NUMER 0 801 1200 02 (PŁATNY PIERWSZY IMPULS)
czynny pn-sob: 10:00-22:00; nd i św: 10:00-16:00.
NUMER PŁATNY:
(022) 666 00 60 czynny pn-pt: 10:00-22:00

Dziecko świadkiem przemocy w rodzinie

Strach i niepokój
Dzieci obawiają się o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o swoje.

Poczucie winy
Dzieci czują się odpowiedzialne za przemoc. Myślą, że są przyczyną takiego zachowania swoich rodziców.

Ambiwalencja uczuć
Dzieci odczuwają zarówno miłość, jak i nienawiść do rodzica, który stosuje przemoć. Żyją w chaosie emocjonalnym

Brak zaufania
Dzieci, które doświadczają przemocy mają trudności w nawiązywaniu bliskich kontaktów z rówieśnikami. Nie potrafią nikomu zaufać.

Agresywność
Wiele dzieci odreagowuje agresją to, co dzieje się w ich domach. Uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów.

Spolegliwość
Niektóre dzieci są gotowe zrobić wiele, by wszystkich zadowolić. Ulegają wszelkim prośbom lub naciskom ze strony otoczenia. Pod wpływem innych ludzi mogą robić rzeczy, które są dla nich niebezpieczne.

Zamiana ról
Rodzice są zbyt zajęci swoimi konfliktami, by spełnić rodzicielskie obowiązki. Dzieci pozbawione są dzieciństwa

Kłopoty w szkole
Dzieci chcą pozostawać w domu, ponieważ myślą, że w ten sposób mogą kontrolować przemoc. Dziecko opuszcza zajęcia w szkole, ma coraz gorsze wyniki w nauce.

Bezradność
Dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec sytuacji w domu. W niektórych przypadkach dzieci podejmują próby samobójcze jako ostateczne rozwiązanie swoich problemów.

Opóźnienia w rozwoju
Dzieci, które nie mają zapewnionej właściwej opieki, gorzej się rozwijają niż ich rówieśnicy, mają kłopoty z uczeniem i koncentracją.

Dolegliwości związane ze stresem
Dzieci często odczuwają dolegliwości somatyczne, takie jak: bóle głowy, żołądka, moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły.

Fizyczne urazy
W wyniku przemocy dzieci często doznają poważnych urazów fizycznych.


Przemoc | Dlaczego rodzice stosują przemoc? | Co wskazuje że dziecko może być ofiarą przemocy? | Skutki przemocy wobec dzieci | Dziecko świadkiem przemocy | Wymiary krzywdzenia dzieci | Wiersz "Wasze dzieci" | Karta praw dziecka | Moje Prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci | Apel dziecka | Co zrobić jeżeli znasz maltretowane dziecko? | Skala zjawiska | Do Rodziców

Trudne pytania | Forum

Kodowanie: ISO 8859-2
Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.