Dzieci OnLine - Zabawa i Edukacja

Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Albumy
Blogi
Help-blog
Wiedza
Lektury
Pliki
Kontakt

Policyjny telefon zaufania: 0 800 156 032

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
NUMER 0 801 1200 02 (PŁATNY PIERWSZY IMPULS)
czynny pn-sob: 10:00-22:00; nd i św: 10:00-16:00.
NUMER PŁATNY:
(022) 666 00 60 czynny pn-pt: 10:00-22:00

Moje Prawa
czyli
Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieciPrawo do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawiać życia, a dorośli muszą stworzyć Ci warunki do prawidłowego rozwoju.

Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie i okrutne traktowanie są nie dopuszczalne i karalne.

Prawo do wychowywania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zażyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę.

Prawo do stowarzyszenia - oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności

Prawo do swobody myśli, sumienia i religii - oznacza, że gdy jesteś wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo Tobą kierować.

Prawo do nauki - oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności, jeżeli masz 6 lat możesz rozpocząć naukę w klasie "0", pracować możesz gdy skończysz 15 lat.

Prawo do tożsamości - oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być pytany o zgodę, gdybyś miał zostać adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

Prawo do informacji - oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

Prawo do prywatności - oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.

Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych, 1959 r. to dziesięciopunktowy dokument. Dokument odnoszący prawa człowieka do dzieci. Dopiero 30 lat później 1989 r. Narody Zjednoczone przyznały dzieciom ochronę traktatową. Krajowa Rada Swobód Obywatelskich z siedzibą w Londynie opublikowała szereg dokumentów dotyczących praw dziecka m.in. " Prawa dzieci; raport z pierwszej krajowej konferencji poświęconej prawom dzieci ", 1972 r. W Polsce Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od 1991 r.
 

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci w Polsce:

Komitet Ochrony Praw Dziecka - Warszawa
Fundacja Dziecięca Listy do Świata - Kraków
Fundacja Dzieci Niczyje - Warszawa
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieci WYSPA - Chorzów

Instytucje:

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne
Poradnie Zdrowia Psychicznego
Sądy Rodzinne i Opiekuńczy
Ośrodki Pomocy Społecznej


Przemoc | Dlaczego rodzice stosują przemoc? | Co wskazuje że dziecko może być ofiarą przemocy? | Skutki przemocy wobec dzieci | Dziecko świadkiem przemocy | Wymiary krzywdzenia dzieci | Wiersz "Wasze dzieci" | Karta praw dziecka | Moje Prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci | Apel dziecka | Co zrobić jeżeli znasz maltretowane dziecko? | Skala zjawiska | Do Rodziców

Trudne pytania | Forum

Kodowanie: ISO 8859-2
Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.