Dzieci OnLine - Zabawa i Edukacja

Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Albumy
Blogi
Help-blog
Wiedza
Lektury
Pliki
Kontakt

Policyjny telefon zaufania: 0 800 156 032

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
NUMER 0 801 1200 02 (PŁATNY PIERWSZY IMPULS)
czynny pn-sob: 10:00-22:00; nd i św: 10:00-16:00.
NUMER PŁATNY:
(022) 666 00 60 czynny pn-pt: 10:00-22:00

Karta Praw Dziecka

Przeczytaj też
Moje Prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

 • Mam prawo oczekiwać szacunku.

 • Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.

 • Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

 • Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.

 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

 • Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

 • Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.

 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

 • Mam prawo do wygrywania.

 • Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

 • Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

 • Mam prawo do wolności.

 • Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych, 1959 r. to dziesięciopunktowy dokument. Dokument odnoszący prawa człowieka do dzieci. Dopiero 30 lat później 1989 r. Narody Zjednoczone przyznały dzieciom ochronę traktatową. Krajowa Rada Swobód Obywatelskich z siedzibą w Londynie opublikowała szereg dokumentów dotyczących praw dziecka m.in. " Prawa dzieci; raport z pierwszej krajowej konferencji poświęconej prawom dzieci ", 1972 r. W Polsce Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od 1991 r.

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci w Polsce :

Komitet Ochrony Praw Dziecka - Warszawa
Fundacja Dziecięca Listy do Świata - Kraków
Fundacja Dzieci Niczyje - Warszawa
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieci WYSPA - Chorzów

Instytucje:

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne
Poradnie Zdrowia Psychicznego
Sądy Rodzinne i Opiekuńczy
Ośrodki Pomocy Społecznej


Przemoc | Dlaczego rodzice stosują przemoc? | Co wskazuje że dziecko może być ofiarą przemocy? | Skutki przemocy wobec dzieci | Dziecko świadkiem przemocy | Wymiary krzywdzenia dzieci | Wiersz "Wasze dzieci" | Karta praw dziecka | Moje Prawa czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci | Apel dziecka | Co zrobić jeżeli znasz maltretowane dziecko? | Skala zjawiska | Do Rodziców

Trudne pytania | Forum

Kodowanie: ISO 8859-2
Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.