Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Albumy
Blogi
Pliki
Kontakt

Ustaw jako stronę startową

Dodaj do ulubionych

E-mail: redakcja@dziecionline.pl

Prześlij adres znajomym

SUWAŁKI

Ludzie Suwalszczyzny

Alfred Wierusz-Kowalski
Galeria obrazów

Legendy i baśnie

Daty

Historia

Rozmieszczenie jednostek wojskowych 1939 r.

ALBUMY
Lata 1950-1975

CZYTELNIA
Książki związane z Suwalszczyzną

ZDJĘCIA

Ulica Kościuszki

Ulica Wigierska

Ulica Wesoła

Ulica Gałaja

Ulica Wojska Polskiego

Ulica Waryńskiego

Ulica Utrata

Ulica Kamedulska i E. Plater

Ulica Pułaskiego

Osiedle Północ

Inne ulice

Kościoły, cmentarze

Nagrobki [Cmentarz rzymskokatolicki]

Muzeum Okręgowe

Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

Suwałki na starych fotografiach

Okolice Suwałk

Klasztor

Odpust na Wigrach

 
Jeśli możesz pomóc - POMÓŹ...
Herb Suwałk
Suwałki w roku 1690 były wsią kamedulską liczącą dwa domy. Już w 10 lat później tak się rozbudowały, że podzielono je na Suwałki Wielkie i Suwałki Małe. Dogodne położenie na węźle dróg Grodno-Królewiec nasunęło kamedułom myśl utworzenia miasta, które dałoby większe dochody niż wieś. Pierwszym krokiem było uzyskanie od króla Augusta II w 1710 r. przywileju na targi i jarmarki.

NAJWAŻNIEJSZE DATY W HISTORII MIASTA

 • W roku 1690 w miejscu dzisiejszego miasta istniała założona przez Kamedułów osada składającą się z "dwóch dymów".
 • W 1710 r. Kameduli uzyskują u króla Augusta II przywilej przekształcenia wsi w miasto.
 • 1720r. Król August II nadaje Suwałkom prawa miejskie (magdeburskie). Suwałki są najmłodszym z miast Suwalszczyzny - młodsze od Sejn i od Augustowa.
 • 1797 r. Suwałki stają się siedzibą powiatu wigierskiego w departamencie białostockim.
 • Przełom lat 1799/1800 Miasto liczy 215 domów drewnianych krytych gontami, 1 dom drewniany kryty dachówką i 224 stodoły. W Suwałkach mieszkają 1184 osoby.
 • 1807 r. Suwałki po utworzeniu Księstwa Warszawskiego tracą status miasta powiatowego. Siedziba powiatu zostaje przeniesiona do Sejn.
 • 1816 r. W ramach podziału administracyjnego Królestwa Polskiego Suwałki stają się siedzibą władz województwa augustowskiego.
 • 1819 r. W Suwałkach powstaje pierwsza drukarnia Antoniego Lenteckiego.
 • lata 1820 -1825. Budowa w centrum miasta kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Św. Aleksandra. Autor projektu - wybitny architekt, Chrystian Piotr Aigner.
 • 1820 r. Zostaje zbudowana wielka bożnica żydowska (synagoga). Jej wymiary: długość 100 stóp, szerokość 54 stopy.
 • 1837 r. Suwałki stają się stolicą utworzonej przez władze carskie po upadku Powstania Listopadowego guberni augustowskiej.
 • 1839 r. W Suwałkach zostaje otwarte przeniesione z Sejn gimnazjum męskie.
 • 23.05.1842 r. W Suwałkach przy obecnej ul. Kościuszki urodziła się późniejsza poetka Maria Konopnicka z d. Wasiłowska.
 • Lata 1843-1845. Budowa wspaniałego gmachu gimnazjum męskiego według projektu Antoniego Corraziego. Obecnie w gmachu mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej [zdjęcie].
 • 11.10.1849 r. Urodził się znakomity malarz przełomu XIX i XX wieku, Alfred Wierusz-Kowalski.
 • 1897 r. Suwałki otrzymują połączenie kolejowe z Warszawą.
 • 12.05.1906 r. W Suwałkach powstaje jako jeden z pierwszych w kraju, oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego.
 • 1908 r. Z inicjatywy nauczycieli Szkoły Handlowej i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstaje Muzeum Ziemi Suwalskiej.
 • 1909 r. W Suwałkach powstaje pierwsze stałe kino "Edisson".
 • 1911 r. Zostaje oddany do użytku drewniany budynek teatru "Arkadia". Spalił się po I wojnie światowej.
 • 1912 r. Suwałki liczą sobie 24 740 mieszkańców, czyli prawie tyle, ile w roku 1975. Skład wyznaniowy mieszkańców Suwałk jest następujący: 13 990 osób wyznania mojżeszowego, 9048 - katolików, 728 - prawosławnych, 168 - Rosjan staroobrzędowców, 804 ewangelików, 2 mahometan. W mieście stacjonuje około 10 000 żołnierzy armii rosyjskiej.
 • 6.03.1926 r. W Suwałkach, w rodzinie wojskowego, urodził się wybitny reżyser Andrzej Wajda.
 • 1930 r. Oddana zostaje do użytku elektrownia miejska przy obecnej ul. Sejneńskiej (przed torami).
 • 23.10.1944 r. 173 Orszańska dywizja Armii Czerwonej wyzwala Suwałki.
 • 7.01.1945 r. Zostaje otwarte kino "Bałtyk".
 • 26.05.1963 r. na Placu M. Konopnickiej odsłonięto pomnik poetki, dłuta Bohdana Chmielewskiego [zdjęcie].
 • 29.06.1966 r. W Muzeum Ziemi Suwalskiej otwarto wystawę dzieł Alfreda Wierusz-Kowalskiego [Galeria obrazów].
 • 1970 r. W Suwałkach uruchomiono komunikację miejską.
 • 10.05.1974 r. Z nadajnika radiowo-telewizyjnego "Krzemieniucha" rozpoczęto nadawania I programu Telewizji Polskiej, nadawanie programu II rozpoczęto 1.06.1975 r.
 • 1.06.1975 r. Zostaje utworzone województwo suwalskie.
 • 1.01.1999 r. Suwałki tracą status miasta wojewódzkiego.

ALBUMY Suwałki i okolice w latach 1950-1975. Zespół Suwalszczyzna, budowa drogi Suwałki-Szypliszki (1955 r.) Zdjęcia z prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku jaćwieskim w 1955 r., Spływ drewna na J. Wigry pod koniec lat 50-tych  oraz wiele innych ciekawych i unikalnych zdjęć autorstwa Tadeusza Smagacza.

 
Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.