Dzieci OnLine - Zabawa i Edukacja

Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Albumy
Blogi
Pliki
Kontakt

Ustaw jako stronę startową

Dodaj do ulubionych

E-mail: redakcja@dziecionline.pl

Prześlij adres znajomym

SUWAŁKI

Ludzie Suwalszczyzny

Alfred Wierusz-Kowalski
Galeria obrazów

Legendy i baśnie

Daty

Historia

Rozmieszczenie jednostek wojskowych 1939 r.

ALBUMY
Lata 1950-1975

CZYTELNIA
Książki związane z Suwalszczyzną

ZDJĘCIA

Ulica Kościuszki

Ulica Wigierska

Ulica Wesoła

Ulica Gałaja

Ulica Wojska Polskiego

Ulica Waryńskiego

Ulica Utrata

Ulica Kamedulska i E. Plater

Ulica Pułaskiego

Osiedle Północ

Inne ulice

Kościoły, cmentarze

Nagrobki [Cmentarz rzymskokatolicki]

Muzeum Okręgowe

Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

Suwałki na starych fotografiach

Okolice Suwałk

Klasztor

Odpust na Wigrach

 

Young Digital Poland - Wydawnictwa Interaktywne - Programy językowe EuroPlus+, Multimedialne podręczniki eduROM, Programy dla najmłodszych,  Programy Logopedyczne,  e-Learning
Young Digital Poland
 
 

Herb Suwałk

Dokumentem z 1715 r. kameduli uwolnili mieszkańców Suwałk od pańszczyzny, ustalili place na rozbudowę miasta, zarys ulic i przepisy określające sposób wznoszenia budowli. W 1720 r. August II potwierdzając lokację klasztorną nadał Suwałkom prawo do cotygodniowych targów i czterech jarmarków rocznie. Przywilej określił herb miasta wyobrażający patronów Zgromadzenia Kamedułów ss. Romualda i Benedykta przy trzech górach z krzyżem i koroną.

 

Od 1819 r. Suwałki uznane zostały za stałą siedzibę województwa i otrzymały od rządu subsydia na rozbudowę i reprezentację. Można było myśleć o regulacji sieci ulicznej, założeniu bruków, wystawieniu koniecznych budynków na pomieszczenia dla władz administracyjnych.
W 1820 r. Wydano różne przepisy w celu uporządkowania szybko rozwijającego się miasta. Zabroniono wznoszenia budynków drewnianych, na miejscu cmentarza powstał park. Wybudowano nowy murowany kościół wg. projektu P. Aignera (1820 - 45), murowaną bożnicę (1821 r.), odwach (1835 r.), ratusz, wg. projektu A. Corazziego, gmach gimnazjum, który został przebudowany następnie przez L. Jabłońskiego.
W 1826 r. sporządzono regulacyjny plan miasta. Plan rozbudowy podporządkowany był wytyczonej głównej ulicy, która była jednocześnie arterią przelotową przez miasto.
W 1866 r. utworzono gubernię i powiat suwalski. Nastąpił szybki rozwój ludnościowy Suwałk.
w 1910 r. osiągnęły swój najwyższy stan zaludnienia: 26.825 mieszkańców. U schyłku XIX w. wybudowano dworzec PKP, w 1887 r. rozpoczęto przy drodze do Augustowa budowę koszar piechoty, w 1898 r. położono kamień węgielny pod budowę koszar przy ul. Nowotki.
W czasie I wojny światowej (od 1915 r.) miasto okupowane było przez wojska niemieckie aż do sierpnia 1919 r.
Po odzyskaniu niepodległości Suwałki zostały powiatowym miastem wydzielonym. Miały kilkanaście drobnych zakładów przemysłowych. Stacjonował tu duży garnizon wojskowy Suwalska Brygada Kawalerii.
1 września 1939 r. miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Suwałki włączone zostały do Prus Wschodnich. 23 października 1944 r. wojska radzieckie wyzwoliły Suwałki.
Układ przestrzenny miasta wykształcony od czasu lokacji do poł. XIX w. przetrwał w stanie nienaruszonym. W okresie późniejszym zabudowano obrzeże miasta wzdłuż dawnych dróg dojazdowych. Część śródmiejska Suwałk stanowi najlepiej zachowany w Polsce zespół urbanistyczny z epoki Królestwa Kongresowego. Skupiona jest ona wokół dwóch placów rynkowych oraz wzdłuż ul. Kościuszki, pozostającej do dziś główną osią komunikacyjną miasta. Znaczna część zabudowy powstała w I pot. XIX w. i posiada charakter klasycystyczny. Niektóre budynki mieszkalne, wzniesione w II pot XIX w. lub na pocz. XX w. posiadają charakter eklektyczny. Na zapleczu omawianego zespołu powstały w XIX w budynki o zupełnie odmiennym charakterze. Były to murowane, parterowe kamieniczki, a jeszcze częściej drewniane domy ozdobnie szalowane, bądź tynkowane.

ALBUMY Suwałki i okolice w latach 1950-1975. Zespół Suwalszczyzna, budowa drogi Suwałki-Szypliszki (1955 r.) Zdjęcia z prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku jaćwieskim w 1955 r., Spływ drewna na J. Wigry pod koniec lat 50-tych  oraz wiele innych ciekawych i unikalnych zdjęć autorstwa Tadeusza Smagacza.

 
Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.