Suwałki. Dzieci OnLine - dział Suwałki to przede wszystkim unikalne zdjęcia z lat 1950-75; wykopaliska na cmentarzysku jaćwieskim, budowa szosy Suwałki-Szypliszki, jezioro wigry, Zespół Suwalszczyzna. Są też biografie ludzi związanych z Suwalszczyzną, historia Suwałk, zabytki, zdjęcia z muzeów i wiele zdjęć najciekawszych budynków w Suwałkach. Zdjęcia z okolic Suwałk - jezioro Wigry, klasztor kamedulski, odpust nad Wigrami. Jest też biblioteka i książki online związane z Suwałkami. Dla dzieci gry online, gry i programy edukacyjne, rysunki przysłane przez dzieci, puzzle, kolorowanki, konkursy. Do ściągnięcia darmowe programy, gadżety, puzzle, gify, tapety, linie.

Dzieci OnLine

Zabawa i Edukacja

www.dziecionline.pl

Języki
Blogi
Help-blog
Wiedza
Lektury
Pliki
Kontakt

Ustaw jako stronę startową

Dodaj do ulubionych

E-mail: redakcja@dziecionline.pl

Prześlij adres znajomym

SUWAŁKI

Ludzie Suwalszczyzny

Alfred Wierusz-Kowalski
Galeria obrazów

Legendy i baśnie

Daty

Historia

Rozmieszczenie jednostek wojskowych 1939 r.

ALBUMY
Lata 1950-1975

CZYTELNIA
Książki związane z Suwalszczyzną

ZDJĘCIA

Ulica Kościuszki

Ulica Wigierska

Ulica Wesoła

Ulica Gałaja

Ulica Wojska Polskiego

Ulica Waryńskiego

Ulica Utrata

Ulica Kamedulska i E. Plater

Ulica Pułaskiego

Osiedle Północ

Inne ulice

Kościoły, cmentarze

Nagrobki [Cmentarz rzymskokatolicki]

Muzeum Okręgowe

Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny

Suwałki na starych fotografiach

Okolice Suwałk

Klasztor

Odpust na Wigrach

 

Rozmieszczenie jednostek wojskowych w 1939 roku

W podziale wojskowego obszaru administracyjnego w Polsce, powiaty augustowski i suwalski wchodziły w skład Okręgu Korpusu Nr III - Grodno). Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK) sprawowało głównie funkcje organów administracyjno-gospodarczych, mobilizacyjnych i porządkowych. Do obowiązków dowódcy okręgu korpusu, jako organu Ministerstwa Spraw Wojskowych należało między innymi: kierowanie przysposobieniem wojskowym, czuwanie nad działalnością sądownictwa wojskowego, współpraca z władzami cywilnymi oraz reprezentacja wojska. Dowódca okręgu korpusu miał również uprawnienia w zakresie koordynacji szkolenia jednostek i wykorzystania obozów ćwiczebnych oraz organizacji obrony przeciwlotniczej (OPL) i przeciwgazowej (OPGaz.). Nie miał natomiast uprawnień dowódczych w stosunku do wielkich oddziałów stacjonujących na obszarze DOK.

Jednostkami administracji wojskowej, podporządkowanymi Dowództwu Okręgu Korpusu były Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU), które obok ewidencji poborowych, rezerwistów, żołnierzy pospolitego ruszenia i ponad-kontyngentowych oraz przeprowadzenia poboru, opracowywały także przydziały mobilizacyjne rezerwistów. Rejonowa Komenda Uzupełnień dla powiatów augustowskiego i suwalskiego była wspólna i mieściła się w Suwałkach. Wojskowe władze lokalne stanowiły również komendy garnizonu i komendy placów w Suwałkach i Augustowie.


Augustów
.

 • 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk Bolesława Mościckiego
  - dowódca: ppłk Jan Litewski,

 • 11 szwadron pionierów Suwalskiej Brygady Kawalerii
  - dowódca: rtm Władysław Kozłowski.

Suwałki

Koncentracja tak dużej liczby jednostek wojskowych w Suwałkach podyktowana była przede wszystkim znajdującym się tu kompleksem koszar wybudowanych jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego. Istotne również znaczenie miała konfiguracja granicy, stanowiąca bardzo duże wybrzuszenie w kierunku północnym, o głębokości 60 km i szerokości około 45 km Skoncentrowanie znacznej liczby wojsk ułatwiało szybkie przyjęcie odpowiedniego ugrupowania bojowego.

Stacjonujące tutaj pułki posiadały bogate tradycje historyczne i były oddziałami pełnowartościowymi. Dowódca brygady oraz dowódcy pułków kawalerii posiadali wieloletni staż i duże doświadczenie bojowe. Oficerowie młodsi byli dobrze wyszkoleni i sprawni fizycznie. Podoficerami byli przeważnie wychowankowie tych pułków z okresu międzywojennego i pochodzili w większości z terenu powiatów augustowskiego i suwalskiego. Pewną część stanowili ochotnicy z pierwszej wojny światowej, zarówno w kadrze oficerskiej, jak i podoficerskiej. Np. w 41 pp. dowódcą kompanii cekaemów w jednym batalionie był kpi. Korzon, inwalida bez lewej ręki, z pochodzenia suwalczanin.

Szczególny nacisk kładziono na wyszkolenie strzeleckie, w tym na strzelanie nocne oraz na organizację systemu ognia broni strzeleckiej. Na bardzo wysokim poziomie stałe wyszkolenie bojowe w 41 Pułku Piechoty, zarówno na szczeblu indywidualnego strzelania, jak i drużyny, plutonu, kompanii oraz batalionu. Do doborowych jednostek zaliczane były oddziały Korpusu Ochron Pogranicza. Do KOP-u dobierani byli i kierowani żołnierze służby czynnej dopiero po półrocznym przeszkoleniu w jednostkach liniowych. Oficerów i podoficerów wybierano najlepszych z całej kadry wojska polskiego. Z tego względu jednostki KOP-u miały dużą wartość bojową. W pułkach kawalerii, które należały do broni uprzywilejowanej, zarówno oficerowie, podoficerowie jak i szeregowcy otrzymali staranne wyszkolenie bojowe. Wysokie stany pokojowe kawalerii, które zbliżone były do wojennych, sprzyjały systematycznemu szkoleniu i dobremu zgraniu w działaniach zespołowych. Warto podkreślić, że kawalerię szkolono w walce pieszej, a konie służyły jedynie jako środek transportu. W roku 1937 rozpoczęto motoryzację pułków kawalerii od 24 Pułku Ułanów i 10 Pułku Strzelców Konnych. Stały się one zaczątkiem późniejszej dywizji pancernej gen. Maczka. Z braku środków finansowych nie mogło to jednak być działanie masowe.

W szkoleniu taktycznym ćwiczono przede wszystkim działania opóźniające, marsze ubezpieczone dzienne i nocne, kończące się bojem. Rozpoczęto również intensywne szkolenie w zakresie działań obronnych, oparte na nowej instrukcji walki. Stosunkowo słabszą stroną wyszkolenia bojowego była obrona przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Brak czołgów nie pozwolił na oswojenie się żołnierzy z bronią pancerną. Należy zaznaczyć, że nasze czołgi roz­poznawcze TKS (tankietki) zaliczały się wprawdzie formalnie do broni pancernej, faktycznie były opancerzonymi pojazdami mechanicznymi. Nie lepiej również przedstawiały się sprawy wyszkolenia w zakresie obrony przeciwlotniczej. Wyszkolenie żołnierzy nie było jedynym czynnikiem decydującym o wartości bojowej wojska. Ważne było również uzbrojenie i wyposażenie wojska, które w zestawieniu z wyposażeniem i uzbrojeniem nieprzyjaciela było niekorzystne. Za przykład może posłużyć dywizja piechoty, która stanowiła zaledwie około 56 proc. wartości bojowej (pod względem siły ognia i wyposażenia) niemieckiej dywizji piechoty. Jeszcze większe dysproporcje były w wojskach szybkich, do których w armii polskiej zaliczano brygady kawalerii.
 

Obsada personalna 41 Pułku Piechoty Strzelców Suwalskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1 IX 1939 r. (I rzut) - Suwałki

 • Dowódca pułku - ppłk Kazimierz Wyderko

 • Adiutant - kpi. Stanisław Czupryna (†Starobielsk)

 • Oficer informacji - NN

 • Oficer łączności - kpi. Ignacy Lubowski

 • Kwatermistrz - kpi. Mieczysław Żukowski

 • Dowódca komp. gospodarczej - kpi. Stanisław Siedlecki

 • Oficer płatnik - NN

 • Oficer żywnościowy - ppor. raz. Karol Stanisław Pigłosiewicz

 • Kapelan - NN

 • Naczelny lekarz - kpi. dr mad.Stanisław Gierałtowski

 • Kapelmistrz - ppor. Wiśniewski

 • Szef kant. - chor. Jan Wasilewski

 • Dowódca komp. zwiadowczej - NN

 • Dowódca plut. konnych zwiad. - por. cez. kawalerii Kazimierz Borewicz

 • Dowódca plut. kolarzy zwiad. - por. Mieczysław Wojno (aresztowany przez NKWD, zginął w 1945r.)

 • Dowódca komp. ppanc. pułku - por. Kazimierz Orłowski

 • Dowódca plutonu ort. plech. - por. Teodor Albrecht

 • Zastępca dowódcy - ppor. cez.ort.plut. ort. plech. Witold Brunon Sztiller

 • Dowódca plutonu pionierów - kpi. Antoni Szypiński

 • Dowódca plutonu łączności - kpi. Ignacy Lubewski

 • Dowódca plutonu pgaz. - NN

 • Dowódca I batalionu - mjr Edward Euzebiusz Billik (poległ 8 IX w boju z 4 niemiecką dywizją pancerną)

 • Dowódca II batalionu - mjr Roman Zagłoba-Kaniowski (od 11 IX mjr Artemi Aroniszydze)

 • Dowódca III batalionu - mjr. Kazimierz Buncler

I Dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej (Suwałki - z 29 dp)

 • Dowódca dywizjonu - ppłk Piotr Paweł Filipowicz (w 29 dp. w armii "Prusy" wraz z 3 baterią)

 • Adiutant - ppor. rez. Wacław Pikus

 • Oficer zwiadowczy - ppor. rez. Stanisłąw Mazur (zginął w Katyniu)

 • Oficer łączności - ppor. rez. Fortuna

 • Płatnik - ppor. rez. Ejchler

 • Oficer żywnościowy - ppor. rez. Wiktor Szkiłądź

 • Lekarz - ppor. rez. lek. Ludwik Szerman

 • Dowódca kolumny - ppor. raz. Zygmunt Bukowiński amunic.

 • Dowódca 1 baterii - por. Kazimierz Tadeusz Pancerz (w obronie Warszawy na Ochocie)

 • Oficer zwiadowczy - ppor. raz. Jan Gabriel Korejwo

 • Oficer ogniowy - ppor. Piotr Jenczewski

 • Dowódca I plutonu - ppor. raz. Józef Suchocki

 • Dowódca II plutonu - ppor. raz. Stefan Norbert

 • Dowódca 2 baterii - por. Stanisław Śnigier (w obronie Warszawy na Mokotowie)

 • Oficer zwiadowczy - ppor. cez. Zbigniew Seweryn Matuszewski

 • Oficer ogniowy - ppor. cez. Zygmunt Bolesław Podhorecki

 • Dowódca I plutonu - ppor. cez. Henryk Wacław Jagas

 • Dowódca II plutonu - ppor. raz. Zygmunt Mamot (zginął w Katyniu)

 • Dowódca 3 baterii* - kpi. Stanisław Józef Potocki (poległ 11 IX - Ryczywół)

 • Oficer zwiadowczy - ppor. raz. Krzeczkowski (lub Karpowicz)

 • Oficer ogniowy - ppor. Jerzy Pałucki

 • Dowódca I plutonu - ppor. raz. Stanisław (Ludwik?) Wejman

 • Dowódca II plutonu - ppor. cez. Leon Truszkowski

Dowództwo 41 Pułku Piechoty Strzelców Suwalskich wraz z I batalionem i oddziałami pułkowymi walczyło w północnym zgrupowaniu armii "Prusy" - odwód naczelnego wodza - w swojej macierzystej 29 dywizji piechoty wraz z 3 baterią 29 pal. II batalion 41 pp walczył w obronie Warszawy na odcinku "Ochota". Natomiast III batalion skierowany został 4 IX do obrony mostu na Wiśle pod Wyszogrodem, następnie walczył pod Dębem, Zagrzem i Serockiem, poczym przesunięty został pod Radzymin, toczył ciężkie boje na Pradze, bronił odcinka "Elsnerów" i tam 27 IX kapitulował, zaprzestając walki na rozkaz.
I dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej z Suwałk walczył w obronie Warszawy. 1 bateria broniła Ochoty, a 2 Mokotowa.

Obsada personalna odcinka obrony "Augustów"
Suwalska Brygada Kawalerii - dowództwo i sztab brygady

 • Dowódca brygady - gen. bryg. inż.Zygmunt Podhorski

 • Oficer ordynansowy - por. raz. Henryk Rostworowski

 • Szef sztabu - ppłk (mjr) dypl. Edward Boniecki

 • Oficer operacyjny - rtm. dypl. Ądam Galica

 • Oficer informacyjny - por. dypl. Ignacy Cieplak

 • Kwatermistrz - rtm. dypl. Tadeusz Radziukinas

 • Oficer intendentury - kpi. dypl. Konstanty Meyer

 • Oficer transportowy - rtm. raz. Franciszek Józef Hermanowicz

 • Oficer zbrojenia - por. raz. Bigo vel Grygo

 • Dowódca łączności - mjr Teodor Berlach Tukalski

 • Naczelny lekarz - mjr dr mad. Józef Leszkiewicz

 • Naczelny lekarz weterynarii - kpi. lek. wet. Tadeusz Sagal

 • Szef służby sprawiedliwości - kpi. aud. Olszewski

 • I członek sądu polowego - ppor. raz. aud. Ojrzyński

 • II członek sądu potowego - ppor. cez. aud. Malinowski

 • Kapelan brygady - ks. kpi. raz. Lorentz

 • Szef saperów - kpi. Paweł Głowacki

 • Komendant kwatery głównej - mjr Janusz Korczyński

 • Płatnik kwatery głównej - ppor. raz. Andrzej Kasprzycki

 • Dowódca szwadronu sztabowego - por. raz. Bogdan Różycki

 • Oficer młodszy szwadronu - ppor. raz. Stefan Rekosz

 • Oficer żywnościowy - ppor. raz. Witold Klimontt

 • Lekarz weterynarii - por. cez. dr wet. Wilczyński

 • Szef szwadronu - wachm. Nowicki sztabowego

 • Dowódca samodzielnego plutonu ckm - ppor. cez. Szyler

 2 Pułk Ułanów Grochowskich Im. gen. Józefa Dwernickiego

 • Dowódca pułku - płk Kazimierz Plisowski

 • Zastępca - mjr Antoni Platonoff

 • Adiutant - por. Tadeusz Rószkiewicz Kwatermistrz - rtm. Witold Olędzki

 • Oficer ordynansowy - ppor. Tadeusz Loth

 • Oficer informacyjny - ppor. Stanisław Bochno Oficer broni - por. cez. Antoni Cabanowski

 • Oficer przeciwgazowy - por. Wincenty Rydzewski

 • Dowódca szwadronu - rtm. Stefan Swięcicki gospodarczego

 • Oficer żywnościowy - chor. Franciszek Madoński

 • Płatnik - por. int. Franciszek Sieńko

 • Lekarz sanitarny - por. lek. mad. Bernard Hintz

 • Lekarz weterynarii - por. lek. wet. Antori Zieliński

 • Kapelan - ks. kpi. cez. Chrząszcz

1 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Stanisław Sołtykiewicz

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Zygmunt Tkacz
  - ppor. Witold Sląski
  - ppor. raz. Stanisław Krasiński

 • Szef szwadronu
  - st. wachm. Filip Mordel

2 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Jerzy Mielżyński

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Ryszard Głuski
  - ppor. Aleksander Chajecki
  - ppor. cez. Eugeniusz Niepostyn
  - wachm. pchor. Bolesław Piekarski

 • Szef szwadronu
  - st. wachm. Antoni Matusiak

3 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Marian Cyngott

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Stanisław Bochno
  - ppor. cez. Lejb Curewicz
  - ppor. raz. Jan Jadkowski
  - pchor. plut. Jan Rukat

 • Szef szwadronu
  - st. wachm.
  Zygmunt Paliński

4 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - por. Władysław Wyszyński

 • Dowódcy plutonów
  - por. Stanisław Święcicki
  - ppor. raz. Antoni Kamiński
  - pchor. Adolf Krauze

 • Szef szwadronu
  - wachm. Jan Krawczyk

Szwadron ckm

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Zygmunt Pawełczak

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Włodzimierz Suchodolski
  - ppor. cez. Jan Marian Wróblewski
  - ppor. Konstanty Wojtaszczyk
  - plut. pchor. Witold Nanowski

 • Szef szwadronu
  - st. wachm. Andrzej Wędkowski

Pluton przeciwpancerny

 • Dowódca plutonu - por. Janusz Raczkowski

Pluton kolarzy

 • Dowódca plutonu - ppor. Bolesław Tryliński

 • Dowódca plutonu, oficer - por. Ambroży Kotliński

 • łączności pułku - wachm. pchor. cez. Eustachy Sapieha

 • szef plutonu - wachm. Siwiec

 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich Im. płk. Jana Kozietulskiego

 • Dowódca pułku - płk Edward Milewski

 • Zastępca - mjr Edward Witkowski

 • Adiutant - rtm. Józef Ostrowski

 • Kwatermistrz - mjr Aleksander Grabowiecki

 • Oficer ordynansowy - ppor. raz. Janusz Slązkiewicz

 • Oficer informacyjny - por. Kazimierz Dyonizy Michelis

 • Oficer broni - rtm. Edward Capałła

 • Dowódca szwadronu gospodarczego - ppor. cez. Kazimierz Swięcicki

 • Oficer żywnościowy - ppor. raz. Zygmunt Pflanhauser

 • Płatnik - kpi. int. Władysław Pindela

 • Lekarz sanitarny - por. lek. mad. Czesław Gerula

 • Lekarz weterynarii - kpi. lek. wet. Bazyli Martysz

 • Kapelan - ks. kpi. cez. Michat Arnowicz

1 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Michał Łaski

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Borys Zaryn
  - ppor. raz. Kazimierz Berezowski
  - ppor. Władysław Lewandowski Szef szwadronu
  - st. wachm. Ignacy Wejs

2 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Jan Chludziński

 • Dowódcy plutonów
  - por. Leon Malarewicz
  - por. Jerzy Dziedzic
  - ppor. cez. Tadeusz Białostocki

 • Szef szwadronu
  - wachm. Teodor Chart

3 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Jerzy Krzyszkowski

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. Zenon Piątkowski
  - ppor. Edward Kłosiński
  - ppor. cez. Marian Dziewanowski
  - wachm. pchor. Józef Rogowski

 • Szef szwadronu
  - wachm. Stefan Mazur

4 szwadron

 • Dowódca szwadronu
  - por. Karol Stricker

 • Dowódcy plutonów
  - ppor. cez. Alfred Michalak
  - ppor. Włodzimierz Masłowski
  - wachm. pchor. cez. Erazm Gluski

 • Szef szwadronu - st. wachm. Wincenty Dominiczak

Szwadron ckm

 • Dowódca szwadronu - rtm. Józef Więckowski

 • Dowódcy plutonów - por. Tadeusz Krzyszkowski
  - ppor. Ryszard Migurski
  - por. raz. Olgierd Staniszkis

 • Szef szwadronu - st. wachm. Wincenty Gaca

Pluton przeciwpancerny

 • Dowódca plutonu - ppor. rez. Andrzej Kępiński

Pluton kolarzy

 • Dowódca plutonu - ppor. Jerzy Gilewicz

Pluton łączności

 • Dowódca plutonu, oficer łączności pułku - por. rez. Zygmunt Pęcherzewski

 • Szef plutonu - Roman Racz

4 Dywizjon Artylerii Konnej

 • Dowódca dywizjonu - ppłk Ludwik Koik

 • Adiutant - kpt. Tadeusz Anders

 • Oficer zwiadowczy - por. Józef Ruszkowski

 • Oficer obserwacyjny - por. Jerzy Kijuć-Korwin

 • Oficer żywnościowy - chor. Paweł Korzec

 • Płatnik - chor. Henryk Bartosik

 • Lekarz sanitarny - ppor. lek. mad. Zaorski

 • Lekarz weterynarii - ppor. lek. wet. Nowak

 • Oficer łącznikowy - por. Józef Rylski

 • Szef kancelarii - chor. Leon Cwikiel

1 bateria

 • Dowódca baterii - kpi. Edward Gągólski

 • Oficer ogniowy - ppor. Jerzy Levis ot Menar

 • Oficer zwiadowczy - ppor. Mieczysław Borysowicz

 • Dowódca I plutonu - ppor. Bohdan Lutosławski

 • Dowódca II plutonu - ppor. Wiktor Butwiłowicz

 • Szef baterii - ogn. Wacław Ołdak

2 bateria

 • Dowódca baterii - kpi. Adam Heybowicz

 • Oficer ogniowy - por. Stefan Rożałowski

 • Oficer zwiadowczy - ppor. Hilary Baczewski

 • Dowódca I plutonu - ppor. Zygmunt Swidwiński

 • Dowódca II plutonu - ogn.pchor. Bekir Assanowicz

 • Szef baterii - ogn. Wacław Chwaliński

3 bateria

 • Dowódca baterii - kpi. Sergiusz Pfisterer

 • Oficer ogniowy - por. Antoni Borusewicz

 • Oficer zwiadowczy - por. Wacław Zakrzewski

 • Dowódca I plutonu - por. Perzanowski

 • Dowódca II plutonu - ppor. Stanisław Wiśniewski

 • Szef baterii - ogn. Aleksander Oszast

Szef łączności

 • Dowódca plutonu i oficer łączności - por. Piotr Uksentiew

Kolumna amunicyjna

 • Dowódca kolumny - por. raz. Mieczysław Kosicki

11 Szwadron Pionierów Suwalskiej Brygady Kawalerii

 • Dowódca szwadronu
  - rtm. Władysław Kozłowski

 • Dowódca I plutonu
  - rtm. Hipolit Zarsko Dowódca II plutonu
  - por. Iwanowski

 • Dowódca III plutonu
  - por. Frankowski

11 Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii

 • Dowódca szwadronu - por. Jan Piekut

 • Dowódca plutonu stacyjnego - por. Tadeusz Bojanowski

 • Dowódca plutonu radio - por. Tadeusz Gacki
   

11 Szwadron Kolarzy Suwalskiej Brygady Kawalerii   

 • Dowódca szwadronu - rtm. Andrzej Pruszyński

 • Dowódcy plutonów - ppor. raz. Liszewski
  - wachm. pchor. cez. Abramowicz

 • Szef szwadronu - st. wachm. Jan Laskowski

11 Pluton Żandarmerii Suwalskiej Brygady Kawalerii

 • Dowódca plutonu
  - por. Jerzy Majewski
  - plut. pchor. Stanisław Halicki

Oddziały przydzielone, mobilizacyjne

Bateria Artylerii Przeciwlotniczej

 • Dowódca baterii
  - por. Kazimierz Nosalik

 • Oficerowie
  - ppor. cez. Wierzbicki
  - kpt. pchor. Sarosiek
  - ppor. cez. Erazm Tuliński
  - kpt. pchor. Gotajski


^) 3 bateria I dywizjonu 29 pal z Suwałk walczyła w składzie 29 dp w północnym zgrupowaniu armii "Prusy" - gen. dyw. Dęba-Biernackiego.

na górę strony

Kodowanie: ISO 8859-2

Copyright © 2000- Dzieci OnLine
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktualizacja: listopad 2004