Wanda Chotomska  - „Piegozbyt”

Przy ulicy Piegowatej jest Piegozbyt - taki urząd, w którym co dzień rozpatrują różnych podań bardzo dużo.

Przy ulicy Piegowatej
jest Piegozbyt - taki urząd,
w którym co dzień rozpatrują
różnych podań bardzo dużo.


MALUCH

Spis tekstów