Zapamiętaj obrazek i kliknij START GAME. Portret zostanie zmieniony. Pokaże się napis DONE. Naciśnij go. Zamiast portretu zobaczysz znaki zapytania a napis na przycisku zmieni się na OKAY. Musisz ułożyć taki sam portret jaki był na początku. W tabelce pod przyciskiem są elementy do wyboru.

The JavaScript Source

SPIS GIER