Ulica Wigierska

Ulica Wigierska - marzec 2000

© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki