Ulica Wojska Polskiego

Ulica Wojska Polskiego - marzec 2000

© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki