MOLENNA - drewniana świątynia staroobrzędowców
wzniesiona w latach 1910 - 12, ul. Sejneńska (kwiecień 2000)

© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki