KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ALEKSANDRA
Kościół zbudowany w latach 1820-25 wg projektu Chrystiana Piotra Aignera,
przebudowany około1845 r. zgodnie z projektem Henryka Marconiego.
Rozbudowany w latach osiemdziesiątych XIX w. - plac marsz. J. Piłsudskiego (kwiecień 2000)
© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki