Ulica Kamedulska - marzec 2000

© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki