Po kliknięciu na zdjęcie wrócisz do Galerii

Fragment Placu św. Aleksandra z widokiem  na kościół św. Aleksandra.
Okres sprzed 1914 r.

Kościół św. Aleksandra - zbudowany w latach 1820-25 wg projektu
Chrystiana Piotra Aignera, przebudowany około1845 r. zgodnie z projektem
Henryka Marconiego i rozbudowany w latach osiemdziesiątych XIX w.

Zdjęcie z lat 50-tych | Zdjęcie z marcza 2002 r.