Po kliknięciu na zdjęcie wrócisz do Galerii

Resursa (przy obecnej ul. Ko¶ciuszki).
Okres międzywojenny.

Zdjęcie z maca 2000