Po kliknięciu na zdjęcie wrócisz do Galerii

Fragment Placu ¶w. Aleksandra. Widok na Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.
Okres międzywojenny.

Zdjęcie z maca 2000