Po kliknięciu na zdjęcie wrócisz do Galerii

Fragment Placu ¶w. Aleksandra.
Widok na Państwowe Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego - 1943 r.

Zdjęcie z maca 2000