Po kliknięciu na zdjęcie wrócisz do Galerii

Fragment obecnej ul. Noniewicza z bożnic± żydowsk± na pierwszym planie.
Okres II wojny ¶wiatowej. Obecnie budynku już nie ma.