Odpust na Wigrach

Odpust na Wigrach

© Fot. Grzegorz Kosakowski, Suwałki