Kazimierz Górnicki (1838 -1889)  - malarz


W historii XIX-wiecznych Suwałk na trwałe zapisały się nazwiska tylko dwóch malarzy. Pierwszy to Alojzy Misierowicz, nauczyciel rysunku i kaligrafii w miejscowym gimnazjum - przebywający w mieście w latach 1851-57, autor znanego zbioru rycin "Przegląd Augustowski". Pozostawił także przechowywany w Muzeum Narodowym w Warszawie szkicownik z pracami przedstawiającymi m.in. fragmenty Suwałk.

Drugim, związanym także z suwalskim gimnazjum, był Kazimierz Górnicki.

Pochodził z guberni kieleckiej. Urodził się w 1838 r. w rodzinie Stanisława i Marii z Sojczyńskich. Po ukończeniu gimnazjum zapisał się w 1856 r. do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Należał do wyróżniających się studentów, o czym świadczyły otrzymywane corocznie nagrody. Już wówczas na pokazach prac przedstawiał swoje obrazy: w 1860 r. -"Wnętrze kościoła PP Wizytek" i w 1861 r. - "Judasz dręczony wyrzutami sumienia". Tę ostatnią prace wykonał na oddziale malarstwa historycznego pod kierunkiem R. Hadziewicza i A. Kamińskiego. Po ukończeniu studiów w 1861 r. podjął pracę nauczyciela rysunków i kaligrafii w gimnazjum suwalskim. Związał się z nim do końca życia. Jego uczniowie wielokrotnie zdobywali wyróżnienia i nagrody za swoje prace plastyczne.

Górnicki malował głównie pejzaże, portrety i obrazy o tematyce religijnej. W1866 r. wykonał obraz "Trójca Święta" do ołtarza jednego z kościołów gub. augustowskiej, "Przemienienie Pańskie" - do kościoła w Pilwiszkach. Wymalował dwa bardzo piękne portrety i z natury trzy pejzaże tutejszych okolic na zamówienie. Oprócz tego ma na sztalugach rozpoczęty większy krajobraz ze stron nadniemeńskich, przeznaczony na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz kilka innych malowideł zamówionych u niego. Wiele swoich prac prezentował na wystawach w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknycu w Warszawie, m.in. w latach 1862,1874, 1878, 1880, 1881, 1884, 1886, 1888. Według jego rysunków i obrazów wykonano ilustracje do artykułów Aleksandra Osipowicza publikowanych w "Tygodniku Ilustrowanym".

W 1867 r. wykonał "większych rozmiarów pejzaż ze szkicu zdjętego z natury, wyobrażający widok zamku w Dowspudzie od strony parku. Malowidło to należące do najlepszych prac Górnickiego znalazło niebawem nabywcę". Nie zachowało się niestety do naszych czasów. Jego kopię lub szkic odnaleziono w Suwałkach w 1964 r.

Dziś obrazy K. Gómickiego są bardzo rozproszone. Jeden ze szkiców posiada Muzeum Okręgowe w Suwałkach, dwa obrazy są w kościele św. Aleksandra, również dwa oraz szkicownik znajdują się w posiadaniu rodziny malarza.

K. Gomicki zmarł 20 marca 1889 r. i został pochowany na suwalskim cmentarzu. Latem tamtego roku w gmachu Suwalskiego Towarzystwa Kredytowego otwarto wystawę jego obrazów złożoną z 90 płócien.

Biografie